Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğu (AKB), sorumsuz ve antisosyal davranışlarla karakterize bir kişilik bozukluğudur. Başkalarına aldırış etmeme ve toplum kurallarına karşı gelme gibi dikkat çeken belirtileri vardır. Sosyalleşme konusunda sırandan insanlarda olduğundan farklı biçimde tavır ve davranışların sergilenmesi de yine önemli bir belirtisidir. Bununla birlikte AKB’li kişiler, suç işleme eğilimindedir. Aynı zamanda işledikleri suçları tekrar etme eğilimi de gösterirler. İşledikleri suçlardan ya da toplum kurallarına karşı gösterdikleri davranışlardan pişman olmazlar. AKB, B Kümesi sosyal bozukluklar arasında değerlendirilir. Genellikle AKB’li kişiler, sosyopat ya da psikopat olarak da tanımlanır. Başkalarının haklarını gözetmeme eğilimi gösteren AKB’li kişiler, aynı zamanda duygular konusunda da benzer bir tavır takınır. Duygusal anlamda da başkalarının duygularını gözetmezler. Antisosyal kişilik bozukluğu, tedavi edilmediğinde ciddi sorunları beraberinde getirebilen ve toplum düzeninin bozulmasına neden olabilen bir kişilik bozukluğudur.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Antisosyal kişilik bozukluğu, başkalarının haklarını gözetmeme ve duygularını göz ardı etme ve toplum kurallarına uymama ile karakterize bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluğu olan kişiler genellikle sorumsuz ve agresif davranırlar, sıklıkla ciddi suçlar işler.  Aynı zamanda bu suçlardan ve davranışlardan dolayı pişmanlık duymazlar.

ASB sorunu olan kişiler halk arasında daha çok “sosyopat” ya da “psikopat” olarak bilinir. Bu tarz kişilerle karakterize olan bir diğer önemli ve kalıplaşmış davranış şekli ise bencilliktir. AKB’li kişiler son derece bencilce ve başkalarının düşüncelerini ya da duygularını dikkate almadan davranış sergileyebilir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Sonuçları bakımından oldukça iddi bir kişilik bozukluğudur. Bireyin kendisini etkilediği gibi aynı zamanda sevdikleri ve çevresindekiler açısından da ciddi problemlere neden olabilir. Kişinin çevresindeki bireylerin yanı sıra AKB, toplumsal düzenin bozulmasında da önemli bir yere sahiptir.

Günümüzde yapılan çalışmalara göre AKB görülme sıklığı toplumun genelinde %1 ile %4 aralığında değişkendir. Ciddi suçlar işleme ile karakterize olan bu kişilik bozukluğu, aynı zamanda kadınlara oranla erkeklerde daha fazla gözlemlenir. Bunlara ek antisosyal kişilik bozukluğu, kişinin yaşamı ve yaşam kalitesi açısından ciddi sorunlara neden olabilir.

Neden Olur?

Antisosyal kişilik bozukluğunun nedenlerine ilişkin kesin ve net bulgular yoktur. Dolayısıyla bu kişilik bozukluğunun tam olarak hangi sebepten dolayı geliştiğini kesin olarak söylemek mümkün değildir. Fakat buna karşın yapılan çalışmalar bu konuda belli başlı durumların tetikleyici olduğunu ortaya koymuştur. AKB’ye neden olan ya da olduğu düşünülen durumlar genel olarak şu şekildedir:

  • Genetik etkenler nedeniyle bozukluğun aile bireyleri arasında aktarılması
  • İstismar, ihmal, ebeveyn davranışları ve şiddet gibi çocukluk dönemi travmaları
  • Beyinde bulunan çeşitli kimyasal farklılıklar

Bu durumlar, günümüzde AKB’li bireylerde yapılan çalışmalarda ön plana çıkan risk faktörleri ve nedenlerdir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Bu problemin karakterize olan durumlarıyla benzerlik gösterir. Dolayısıyla AKB’li kişiler, belirgin biçimde tespit edilebilir. AKB belirtileri genel olarak şu şekildedir:

  • Yalan söylemek
  • Başkalarının ihtiyaçlarını, duygularını, düşüncelerini önemsememek
  • Toplum düzenini bozan davranış ve tutumlar içinde olmak
  • Takma ad ya da mahlas kullanmak
  • Başkalarının güvenliğini göz ardı edecek davranışlar sergilemek
  • Sorumluluk almama eğilimi ve sorumluluktan kaçma
  • Yapılan eylemlerden ya da davranışlardan pişman olmama hali

Tüm bunların yanı sıra AKB’li kişiler hırsızlık gibi suçları işleme konusunda da meyillidir. Başkalarının ihtiyaçlarını gözetmeden irili ufaklı birçok farklı hırsızlık olayının baş öznesi olabilirler. Ayrıca genel anlamıyla suç işlemeye de meyillidirler.

Related Blog

Leave a CommentYour email address will not be published.